Angielski krawiec Charles Frederick Worth stworzył fundamenty przemysłu modowego, które istnieją do dziś.  

Więcej

Dla kobiet

Dla mężczyzn

Seminaria

Firmy